arrow_drop_up arrow_drop_down
1 februari 2017 

Waarom een weegschaal ijken?

Het ijken, kalibreren en justeren van weegschalen zijn termen die vaak genoemd worden. Toch bestaat er veel onduidelijkheid over deze termen. Waarom moet ik een weegschaal ijken? Wat is kalibreren? We zullen het u uitleggen!

IJken (keuren) van een weegschaal

Het ijken (keuren) van een weegschaal is het onderzoeken van een CE gekeurd weegwerktuig, of deze voldoet aan de voorwaarden van de Metrologiewet.

Deze handelingen worden uitgevoerd met gecertificeerde massastukken en mag alleen gedaan worden door een erkend gekeurd bedrijf zoals De Ridder & Den Hertog.

Kalibreren van een weegschaal

Onder het kalibreren van een weegschaal verstaan we het bepalen van de waarde van de afwijkingen van een meetmiddel.

Het verschil met ijken (keuren) is dat de weegschaal niet voorzien wordt van officiële ijk-stickers. Hierdoor is de weegschaal niet wettelijk geijkt.

Het kalibreren, inclusief kalibratierapport, kan wel voldoende zijn voor een periodieke controle (ISO).

TIP! Wilt u een weegschaal kopen? Laat u goed informeren of uw weegschaal geijkt moet worden!

Justeren van een weegschaal

Onder het justeren van een weegschaal verstaan we de handeling die is bedoeld om een weeginstrument in een zodanige toestand te brengen dat hij geschikt is voor gebruik.

Waarom een weegschaal ijken?

We weten nu dus dat het ijken van een weegschaal gedaan moet worden door een erkend gekeurd bedrijf (zoals De Ridder & Den Hertog), maar waarom moet een weegschaal geijkt worden?

Het is wettelijk verplicht een geijkte (gekeurde) weegschaal te gebruiken als:

  1. De weegschaal gebruikt wordt voor handelsdoeleinden
  2. Er tarieven, lonen en heffingen bepaalt worden
  3. Er gewogen moet worden bij het maken van geneesmiddelen
  4. De weegschaal wordt gebruikt als medisch hulpmiddel

Heeft u vragen over bovenstaande informatie, of wilt u weegschalen laten ijken? Neem gerust contact op met ons. Wij helpen u graag verder met al uw vragen.

contact button

Kan ik een controle verwachten op mijn weegschalen?

nmi-logo

 

Het NMI (Nederlands Meet Instituut) en Agentschap Telecom zijn beide controlerende bedrijven die toezicht houden op de metrologiewet. Deze wet heeft sinds 2006 de ijkwet vervangen.

 

Agentschap Telecom controleert in opdracht van het agentschap_telecomMinisterie van Economische zaken of de werktuigen bij bedrijven voldoen aan de metrologiewet. De inspecteurs van Agentschap Telecom doen dit steekproefsgewijs!

Er wordt gecontroleerd of de weegschaal nog voldoet aan alle eisen van de metrologiewet. Mochten er gebreken zijn dan stelt de inspecteur dat vast in een rapport. U krijgt dan een waarschuwing en een datum voor hercontrole. Bij de hercontrole moeten alle gebreken hersteld zijn.

Als bij een hercontrole de weegschaal nog steeds niet voldoet aan de eisen van de metrologiewet dan komt u in een handhavingstraject. In extreme gevallen kan er dan een dwangsom of een last onder bestuursdwang worden opgelegd.

Heeft u vragen over de controle van Agentschap Telecom? Neem gerust contact met ons op!

contact button

Een weegschaal ijken? Deze stickers worden er gebruikt!

Er worden verschillende stickers gebruikt wanneer wij een weegschaal ijken. Door deze stickers kunt u, en de inspecteur van Agentschap Telecom, zien wat de status van de weegschaal is.

Deze stickers zijn dan ook allemaal verplicht volgens de metrologiewet!

sticker-keuring-ridder-hertog-metrologiewet-2017 Deze sticker laat zien wanneer de weegschaal is gecontroleerd, door welk bedrijf dit is gedaan en welke medewerker de keuring heeft uitgevoerd.

 

De sticker is ontworpen volgens de eisen van de metrologiewet en is verplicht wanneer wij uw weegschalen komen controleren, kalibreren en ijken.

NMI De Ridder & Den Hertog

Deze sticker van het NMI (Nederlands Meet Instituut) laat zien dat De Ridder & Den Hertog een erkend keurder is. Onze medewerkers worden hier ook regelmatig op getoetst en moeten hun kennis dan ook altijd op peil houden.

weegschaal-ijken-groen-mDe metrologische markering zoals hiernaast wordt weergegeven is één van markeringen die aangebracht wordt na een wettelijke Europese goedkeuring.  Voorheen was dit een zwarte M in een groen vlak, tegenwoordig is dit een zwarte M in een wit vlak.weegschaal ijken zwart

Een weegschaal voorzien van het teken is dus geschikt voor handelsdoeleinden.

weegschaal-ijken-bus-rh

Wilt u weegschalen laten kalibreren of ijken?

De Ridder & Den Hertog is een erkend bedrijf voor uw kalibraties en wij zijn bevoegd om uw weegschalen te ijken. Dit kunnen wij ook uitvoeren in combinatie met het (jaarlijkse) onderhoud van uw weegschalen.

Wilt u meer informatie over deze service? Neem gerust contact op met ons via onderstaande contactgegevens. Wij denken graag met u mee.

De Ridder & Den Hertog
info@ridderenhertog.nl

Geldermalsen: +31 (0)418 – 59 12 45
Rijssen: +31 (0)548 51 54 15

contact button

Over de schrijver
Marketing manager bij De Ridder & Den Hertog.
Cookies